Salgs- og leveringsbetingelser

SALGSVILKÅR

Prisene i katalogene på denne hjemmesiden annullerer alle tidligere prislister. Vi forbeholder oss retten til å endre prislisten, uten foregående varsel. Alle ordrer vil bli ekspedert til de på avsendelsestidspunktet gjeldende priser. Vi tar forbehold for feiltrykk i alle våre prislister. Alle priser er uten mva. og avgifter.

BETALINGSVILKÅR

Er i henhold til avtale. Ved for sen betaling påløper morarenter etter den til enhver tid gjeldende rentesats pr. påbegynte mnd. Mislighold av betalingsforpliktelse gir Nordisk Dekk Import AS rett til å holde tilbake bekreftede, men ikke effektuerte bestillinger. Varer sendt i oppkrav tillegges ett oppkravsgebyr.

LEVERINGSVILKÅR

Sendinger under kr 3000,- belastes med fraktgebyr à kr 169,- pr. sending.

RETURVILKÅR

Varer tas bare i retur etter forutgående avtale med NDI. Ved retur av riktig leverte varer belaster vi 10% returgebyr og fraktkostnader (min. kr 300,-). Varer som er bearbeidet, er utgått fra NDI sortiment, har mangelfull emballasje, samt varer kjøpt på kampanjer og til spesialpris tas ikke i retur.

GARANTIVILKÅR

Alle produkter i vårt sortiment er garantert mot fabrikasjonsfeil. Hvis det mot formodning skulle oppstå en feil, ta kontakt med reklamasjonsansvarlig på tlf. 69 83 34 10. Etter avtale skal det defekte produktet sammen med en reklamasjonsrapport, sendes inn til Nordisk Dekk Import AS for vurdering. Innsendelsen skjer for kjøpers regning og risiko. Ved godkjennelse av reklamasjonen dekker NDI fraktkostnaden. Vi gjør oppmerksom på at skader påført av ytre omstendigheter, feil anvendelse eller følgeskader ikke er omfattet av garantien. Reklamasjon vedr. mangler ved levering må skje snarest og senest innen 8 dager etter varens mottagelse. Mottagelsen av våre produkter er en bekreftelse på ovennevnte betingelser.

TILLEGG TIL RETUR/GARANTIVILKÅR

Husk å fylle ut fraktbrev, følgeseddel/reklamasjonsskjema, samt merk varene med avsender og mottaker. NDI skal, uten unntak, kontaktes vedrørende transport.

Dersom kjøper sender varer i retur uten avtale, er kjøper ansvarlig for frakten.