NDI profil

Stort lager, konkurransedyktige priser, høy kvalitet og hurtig levering er nøkkelordene for NDI.

NDI konsernet har 800 ansatte og er en av Skandinavias største leverandører av dekk, felg og komplette hjul til alle typer kjøretøy.

Bred distribusjon

Kundene får service fra 7 engroslagere i Danmark, 9 i Norge, 2 i Sverige, og 2 i Finland. Fra disse strategisk plasserte lagerene distribuerer NDI dekk, felger og komplette hjul til bil, lastebil og anleggsbransjen. Utover dette eier NDI 60 Super Dekk Service butikker i Danmark, videre er 200 Super Dekk Service forhandlere i Norge og 90 i Sverige organisert som en soft-franchise kjede.

Foruten aktivitetene i Danmark har Brørup en eksportavdeling med salg av "Private Brands" person- og varebildekk, felger og komplette hjul, samt regummierte dekk til lastebiler og busser.

Fortsatt ekspansjon er målet

NDI investerer hvert år millioner av kroner i vekst og utvikling og forventer ytterligere ekspansjon på hjemmemarkedet og i utlandet de kommende år.


NDI Profilvideo